Servicii

Domenii de Activitate

 


asistare și reprezentare în instanță

Oferim servicii de asistență juridică și reprezentare în instanță în domeniile dreptului civil, penal, comercial, muncii, familiei,administrativ si fiscal.


consultanță si reprezentanță registrul comerțului

Serviciile enumerate privind reprezentarea in fata ORC sunt exemplificative, dar nu limitate la acestea:

  • Înmatriculari/Radieri SRL, PFA, SA.

  • Înființare/Desființare sediu secundar.

  • Autorizare obiect activitate.

  • Depunere declarație beneficiar real.

  • Redactare și depunere documentație.


redactare și atestare acte juridice

Redactam orice tip de acțiune în justiție sau cerere de chemare în judecată, o gamă variată de contracte din diverse domenii juridice. De asemenea, atestăm documente prin aplicarea mențiunii de dată certă.consultanță pre-insolvență

Oferim consultanță și evaluăm situația debitorului din toate punctele de vedere privind posibilitățile de reorganizare sau necesitatea trecerii la procedura falimentului și lichidării judiciare.


reorganizare judiciară, întocmire plan de reorganizare

Analizam cauzele insolvenței și posibilitățile de redresare fianciară, întocmind un plan de reorganizare și programul de plăți, constând fie în restructurarea și continuarea activității, fie în lichidarea unor bunuri ale societății, sau o combinație a celor doua variante.


consultanță juridică

Acordam consultanță juridică, opinii legale încercând să identificăm nevoile dumneavoastra și percepem onorarii pentru aceastea doar în cazul înaintării cauzelor în instanță.concordat preventiv și mandat ad-hoc

În situatia în care societatea dvs. întâmpină probleme majore cu fluxul de numerar, pentru evitarea insolvenței, intermediem negocierea cu creditorii, în calitate de mandatar ad-hoc, pentru a depăși starea de dificultate financiară.

Oferim recomandări și intermediem încheierea unui contract dvs. și creditorii fvs. care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate, prin care propunem un plan de redresare și de acoperire a creanțelor creditorilor.


faliment și lichidare judiciară

Ne implicăm cu rapiditate în parcurgerea tuturor etapelor privind valorificarea bunurilor debitorului si distribuirea sumelor obținute către creditori.


asistență și consultanță în recuperarea creanțelor

Oferim asistență si consultanță privind recuperarea creanțelor pe cale amiabilă, prin mediere, concilieri, tranzacționări sau pe cale judiciară.